The Role of Distribution Channels in Value Creation
Paper i proceeding, 2000

Författare

David Ford

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the International Marketing Educators' Conference, Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires, June 28-30

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07