Intra–group Work Patterns in Final Assembly of Motor Vehicles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

sociotechnology

ergonomics

long work cycle times

restructuring of information systems

materials feeding techniques

learning and training

assembly work

Volvo Uddevalla plant

manufacturing technology

work structuring

alternatives to line assembly

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

International Journal of Operations & Production Management

Vol. 14 3 101 - 113

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24