Developments in Assembly System Design: The Volvo Experience
Samlingsverk (redaktörskap), 1999

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Yannic Lung

Dan Jonsson

Göteborgs universitet

T Fujimoto

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Daniel Raff

Coping with Variety: Flexible Production Systems for Product Variety in the Automobile Industry; Lung, Y., Chanaron, J. J., Fujimoto, T. and Raff, D. (eds.); Ashgate, Aldershot

192 - 223

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik

ISBN

0754679721

Mer information

Skapat

2017-10-08