NMR studies on hydrolysis kinetics and micellar growth in solutions of surface active betaine esters
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Dan Lundberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

J Surfact Deterg

Vol. 7 239-

Ämneskategorier

NATURVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07