Lifted Integrators as a Bridge between Multiple-Shooting and Direct Collocation
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Rien Quirynen

Sébastien Gros

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Moritz Diehl

Reglermötet

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08