Analyzing Dynamics in Distribution
Paper i proceeding, 1993

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

L-G Mattsson

Proceedings of the 9th IMP Conference, University of Bath, School of Management, Bath, September

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07