Sourcing strategy during a quarter of a century
Paper i proceeding, 1990

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

L-G Mattsson

Paper presented at the 19th Annual Conference of the European Marketing Academy, Innsbruck

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06