Morphological models for inhomogeneous particles: light scattering by aerosols, cometary dust, and living cells
Kapitel i bok, 2016

Författare

Michael Kahnert

Chalmers, Rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik

T. Nousiainen

Johannes Markkanen

Light Scattering Reviews 11, Springer, Berlin

299-337
978-3-662-49538-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Atom- och molekylfysik och optik

Biofysik

ISBN

978-3-662-49538-4

Mer information

Skapat

2017-10-08