Parabolic finite element equations in nonconvex polygonal domains
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

P Chatzipantelidis

R. D. Lazarov

Vidar Thomee

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

L. B. Wahlbin

BIT Numerical Mathematics

Vol. 46 113 - 143

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08