Neighboring Extremal Control for Singular Dynamics Optimization Problems II: Multiple-input Case
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Sébastien Gros

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

B. Chachuat

B. Srinivasan

D. Bonvin

International Journal of Control

0020-7179 (ISSN) 13665820 (eISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07