Pattern-Driven Formal Specification
Kapitel i bok, 2006

systems modeling

formal methods

specification languages

program verification

OCL

object-oriented software

Författare

Richard Bubel

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Reiner Hähnle

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Verification of Object-Oriented Software. The KeY Approach. Lecture Notes in Computer Science. Bernhard Beckert, Reiner Hähnle, Peter Schmitt (eds.)

Vol. 4334 295-315
978-3-540-68977-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

978-3-540-68977-5

Mer information

Skapat

2017-10-07