Monolayers and nanoparticles on nickel silicide for molecular electronics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

E Marx

M Chisea

Malin Borg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Stefan Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

RJ Less

PR Raithby

CJB Ford

NC Greenham

Applied Physics Letters

Vol. 88 14 143107-

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07