Human-Centred Systems Engineering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

automation

human factors

systems engineering

Författare

Frédérique Mayer

Johan Stahre

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Annual Reviews in Control

1367-5788 (ISSN)

Vol. 30 2 193-195

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Systemvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Reglerteknik

DOI

10.1016/j.arcontrol.2006.09.004

Mer information

Skapat

2017-10-07