Sveriges akademiska forskning som förebild?
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Staffan Jacobsson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Anders Granberg

Annika Rickne

Entré - Forskning om entreprenörskap och småföretag

1650-1691 (ISSN)

Vol. 2

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06