Graphene terahertz electronics
Paper i proceeding, 2017

transistors

THz detectors

FETs

Graphene

Författare

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

CDT summer conference 2017 on the science and technology of graphene and related materials

19-20

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07