Att välja sourcingstrategi
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Intelligent logistik

Vol. 1 6 29-34

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07