A simple method to compute crosstalk on printed circuit boards
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Jan Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Microwave and Optical Technology Letters

Vol. 19 2 87-94

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07