Homogenization techniques for the neutron transport equation using the finite element method
Kapitel i bok, 2016

Författare

Antoni Vidal-Ferràndiz

Sebastian Gonzalez-Pintor

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Damian Ginestar

Gumersindo Verdú

Christophe Demaziere

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Modelling for Engineering and Human Behaviour 2016


978-84-617-7205-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan fysik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-84-617-7205-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13