DNS study of dependence of bulk consumption velocity on turbulence and mixture characteristics
Paper i proceeding, 2017

Författare

Rixin Yu

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Proceedings of the Tenth Mediterranean Combustion Symposium MCS10

12-

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08