Thermal Lines of Methanol Towards Bipolar Outflows
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

S.V. Kalenskii

V.G. Promyslov

Anders Winnberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Astron. Rep.

Vol. 51 44-54

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-08