Change Is Afoot Applying Change Management Theories to Self-Organizing Socio-Technical Systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Engineering

GANIZING SYSTEMS (SASO)8th IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing

Författare

Jan-Philipp Steghöfer

Göteborgs universitet

IEEE Technology and Society Magazine

0278-0097 (ISSN)

Vol. 36 3 56-62

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2023-07-19