Re­constructing the Stockholm Exhibition 1930
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Atli Magnus Seelow

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Making Effect. Archi­tec­ture + Research + Society, ArkDes. The Swedish Center for Architecture and Design, KTH School of Architecture, Stockholm, 14th–17th September 2017

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Konstvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-18