Experimental and Theoretical Studies of Boundary Layer Transition on Ship Models
Paper i proceeding, 1985

Författare

Fei Xia

Institutionen för marin hydrodynamik

Lars-Erik Johansson

Institutionen för tillämpad termodynamik och strömningslära

Lars Larsson

Institutionen för marin hydrodynamik

Second International Symposium on Ship Viscous Resistance, Gothenburg, 1985

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22