Ship Viscous Flow. A Report on the 1990 SSPA-CTH-IIHR Workshop
Paper i proceeding, 1992

Författare

Virendra, C Patel

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

5th Symposium on Numerical and Physical Aspects of Aerodynamic Flows, Long Beach, 1992

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22