A Method for Resistance and Flow Prediction in Ship Design
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Lars Larsson

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Leif Broberg

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Keun-Jae Kim

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Dao-Hua Zhang

Chalmers, Institutionen för marin teknik, Hydromekanik

Transactions, Society of Naval Architects and Marine Engineers

Vol. 98, 1990

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-22