A principles-based framework for sustainability transitions
Paper i proceeding, 2017

Författare

John Holmberg

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Johan Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

The International Sustainability Transitions Conference (IST 2017) at Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-11-07