Reaction paths and active sites for lean NOx reduction over Ag/Al2O3
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

Författare

Marika Männikkö

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Xueting Wang

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Linda Ström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

David Philip Anderson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Nadia Serey

Vladimir Golovko

Hanna Härelind

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Presented (oral) at the 25st North American Catalysis Society Meeting (NAM25), Denver, Colorado, USA, June 4-9, 2017

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-12-12