Low temperature performance and characterization of solid-state ion-exchanged Cu-CHA for ammonia SCR applications
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

Författare

Hanna Härelind

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Presented (oral) at the CLEERS Workshop (Cross-Cut Lean Exhaust Emissions Reduction Simulations), Ann Arbor, Michigan, USA, October 3-5, 2017

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Skapat

2017-12-12