Empowering silicon with vertical-cavity lasers
Artikel i övrig tidskrift, 2017

Bringing the advantages of the VCSEL to silicon photonics with vertical-cavity lasers.

Författare

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Emanuel Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Sulakshna Kumari

Gunther Roelkens

Roel G. Baets

Compound Semiconductor

1096-598X (ISSN)

Vol. 23 5 40-45

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Telekommunikation

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Skapat

2017-12-14