Synpunkter på remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83).
Övrigt, 2017

Författare

Jörgen Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Miljöledning

Mer information

Skapat

2017-12-19