A method of moments program for analysis of printed circuit boards
Paper i proceeding, 1998

Författare

Jan Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

EMB 98, Linköping, Nov. 1998.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06