Lantbrukshögskolan och reformerna: Från utbildningsinstitut till modernt forskningsuniversitet
Rapport, 2017

Författare

Per Lundin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Ämneskategorier

Teknikhistoria

ISBN

978-91-576-9538-3

Mer information

Skapat

2018-01-11