Development of reverberation chamber for accurate measurements of mobile phones and mobile phone antennas
Paper i proceeding, 2002

Författare

C. Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Jan Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Swedish Radio Science Conference RVK, Stockholm, June 2002

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06