Skrivelse till UKÄ:s bedömargrupp angående UKÄ:s uppdrag att utvärdera alla högskolors och Universitets hållbarhetsarbete. Skickad till bedömargruppen 2016-10-10 och inkom till UKÄ 2017-03-16 (citerad i UKÄs utvärderingsrapport 2017:12)
Rapport, 2017

Författare

John Holmberg

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2018-01-18