Reduction of phytate content while preserving minerals during whole grain cereal tempe fermentation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Charlotte Eklund Jonsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Marie Alminger

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Journal of Cereal Science

Vol. 44 154-160

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06