Medias bild av "hållbart byggande"
Artikel i övrig tidskrift, 2002

Författare

Paula Femenias

Institutionen för arkitektur

Pernilla Gluch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Miljöforskning

6

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07