Analysis and Improvement of Product Modularization Methods - Their ability to deal with complex products
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Tobias Holmqvist

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Magnus Persson

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Journal of Systems Engineering

Vol. 6 3 195-209

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06