Approximate solutions of two-way diffusion equations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Fredrik Andersson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Per Helander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Håkan Smith

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik

Physical Review E

Vol. 65 036502-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08