The construction industry as a loosely coupled system - implications for productivity and and innovativity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Construction Management and Economics

Vol. 20 621-631

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08