Organisering och intersektionalitet
Bok, 2007

Varför är en person underordnad andra personer? Svaren blir olika beroende på vilka teorier forskare använder. Denna bok visar hur intersektionalitet kan tillämpas inom organisationsteorin. Genom att skifta fokus och alternera mellan teorier om kön, klass, etnicitet och sexualitet kan man få en större insikt om en persons arbete och livssituation, hur ett företag är organiserat eller hur en arbetsgrupp fungerar.

Författare

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

91-47-07735-2

Utgivare

Liber Förlag

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-02