Lär lätt! Statistik
Bok, 2006

Författare

Björn Lantz

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

87-7681-019-4

Mer information

Skapat

2017-10-10