Strategies for computing goal-oriented a posteriori error measures in non-linear elasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Adaptivity

Elasticity

Error estimation

Författare

Fredrik Larsson

Institutionen för hållfasthetslära

Peter F G Hansbo

Institutionen för hållfasthetslära

Kenneth Runesson

Institutionen för hållfasthetslära

International Journal for Numerical Methods in Engineering

0029-5981 (ISSN) 1097-0207 (eISSN)

Vol. 55 8 879-894

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07