Predicting Crack Growth and Risks of Rail Breaks due to Wheel Flat Impacts in Heavy Haul Operations
Paper i proceeding, 2007

Författare

Johan Sandström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings International Heavy Haul Association Specialist Technical Session (IHHA2007)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06