Foam extrusion and measurement of dielelctric properties at high frequencies on polyethylene foam
Övrigt konferensbidrag, 2007

processing

foam

Polymers

dielectric properties

Författare

Martin Strååt

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc Nordiska Polymerdagarna 2007

Ämneskategorier

Materialteknik

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06