Experiences from Using Integrated Program Descriptions to Support Program Development
Paper i proceeding, 2007

Curriculum development

Bologna process

CDIO syllabus

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Marie Arehag

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Proceedings of 3rd International CDIO Conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, June 11-14

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06