The future of intelligent manufacturing systems and human factors
Paper i proceeding, 2006

Författare

Peter Vink

Johan Stahre

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Proceedings of the IEA 2006 Congress

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07