An SiO Maser Search Off the Galactic Plane
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

stars:AGB/postAGB

masers

dynamics

Galaxy:halo

kinematics

Författare

S. Deguchi

T. Fujii

Y. Ita

H. Imai

H. Izumiura

O. Kameya

N. Matsunaga

A. Miyazaki

A. Mizutani

Y. Nakada

J. Nakashima

Anders Winnberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi

Pub. Astron. Soc. Japan

Vol. 59 559-587

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07