Thermodynamic analysis of chemically recuperated gas turbines
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Hicham Abdallah

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Simon Harvey

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Int. J. Therm. Sci. (2001)

Vol. 40 372-384

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07