Vilken sophantering är bäst för miljön?
Kapitel i bok, 2004

Författare

Tomas Ekvall

Chalmers, Institutionen för energiteknik

G. Finnveden

J-O. Sundqvist

Sopor hit och dit - på vinst och förlust / B. Johansson (red.)

81-94
9154059208 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

ISBN

9154059208

Mer information

Skapat

2017-10-06