The NEW-study. Perceived work demands, felt stress, and musculoskeletal symptoms.
Paper i proceeding, 2004

saknas

Författare

Pernilla Larsman

Göteborgs universitet

A Klipstein

M Vollenbroek-Hutten

H Christensen

C.L.U.T. Editrice, Torino, Italia

41-42
88-7992-191-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Psykologi

ISBN

88-7992-191-6

Mer information

Skapat

2017-10-10